Radon och lungcancer: Åtta viktiga fakta

1. Radon orsakar lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och beräknas orsaka ca 500 fall per år i Sverige.

2. Du kan inte känna av radon. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas. Det enda sättet att upptäcka den är att mäta.

3. Mät radonhalten regelbundet. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du mäter radonhalten i ditt hem vart tionde år.

4. Gränsvärdet för radon i bostäder och offentliga byggnader är 200 Bq/m³. Om radonhalten i ditt hem är över 200 Bq/m³ bör du vidta åtgärder för att sänka den. Enligt uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

5. Det finns flera olika åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten. Vanliga åtgärder är ökad ventilation, installation av radonsug och tätning av otätheter.

6. Risken för lungcancer ökar med radonhalten och exponeringstiden. Ju högre radonhalt och ju längre du exponeras för den, desto större är risken att du drabbas av lungcancer.

7. Rökare har en extra stor risk att drabbas av lungcancer om de exponeras för radon. Rökning och radon förstärker varandras effekter.

8. Barn är extra känsliga för radon. Barnens lungor är fortfarande under utveckling och de är därför mer känsliga för radonets skadliga effekter.

För att skydda dig och din familj från radon är det viktigt att du regelbundet mäter radonhalten i ditt hem och vidtar åtgärder för att sänka den om den är över 200 Bq/m³.

Här är några tips:

  • Beställ radonmätning. 
  • Om radonhalten i ditt hem är över 200 Bq/m³, kontakta en radonkonsult för att få råd om hur du kan sänka radonhalten.
  • Informera dig om radon och riskerna med långvarig exponering.
  • Se till att din arbetsplats har mätt radonhalten.
  • Om du är orolig för radonhalten på din arbetsplats, kontakta din arbetsgivare.

Tillsammans kan vi skapa en radonsäker miljö!